madheshi mahila samaj -
   

about nepal

nepal

 

  madheshi mahila samaj -

Madheshi Mahila Samaj

 

Board Members of MMS

President: Shanti Mahato
Vice President: Anita Nirala
Secretary: Sunita Pajiyar
Treasurer: Munni Rauniyar

Members:
1. Rina Shah
2. Kamchan K Chaudhari
3. Sita Mandal
4. Saroj Shah
5. Namita Dev

Advisor
Keshav Adhikari

General Members

  • Renuka Shah
  • Amrita Shah
  • Chanda Chaudhari
  • Mamata Shah
  • Sabita Rani Mallik
  • Usha Shah
  • Gudiya K Shah
  • Anita Mandal Shah
  • Kiran Devi
  • Shanti Mainali
  • Rekha Gupta
  • Rekha Shah
  • Rani Rauniyar
  • Sudha Gupta
  • Gauri Rani
  • Manisha Gupta
  • Sarita Mahaseth
  • Kavita Shah
  • Kiran Shah
  • Sima Shah
  • Ambika Shah
  • Sangita Shah
  • Kiran Shah
  • Bina Chaudhari
  • Manisha Jha
  • Sunita Shah
  • Namita Shah
  • Namita Dev
  • Kiran Dev
  • Bina Mandal
  • Sunita Dev
  • Sakuntala Rauniyar
  • Suman Rauniyar
  • Rekha Pajiyar
  • Urmila Shah
  • Sona Mandal
  • Indu Devi Gupta
  • Pushpa Mahato
  • Jeena Mahaseth
  • Asha Rauniyar
  • Laxmi Mahaseth
  • Rita Shah
  • Punam Mahaseth